Bankacılık Kanunu’nun 62 nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinde (Türkiye Bankalar Birliği http://www.tbb.org.tr/tr ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği http://www.tkbb.org.tr/) Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanmaktadır.


  02.06.2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29.05.2020 tarihli ve 9040 sayılı kararı ile “...Yönetmeliğin 8 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca 15.06.2020 olan son başvuru tarihinin 15.09.2020 olarak uygulanmasına ve hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarların faiz ve kar payları ile birlikte 30.09.2020 tarihine kadar Fonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilebilmesine” karar verilmiştir.

   Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zamanaşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili olarak işlem yapmak için Eylül ayının 15’ine kadar ilgili Banka şubeleri veya Genel Müdürlüklerine geçerli kimlik ve/veya yetki belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Zaman Aşımı Sorgula
(İsimsiz ön ödemeli kartlar için kişi adı alanına kart numarası giriniz.)